Англійська мова

13.03.2020   Administrator   Категорія: 3 клас

 
Завдання з англійської мови з 18.05 по 22.05
 
1. Контрольна робота : Письмо -Writing
 
Підписуємо листочки:
 
Writing Comprehension Test
Name surname 
Form 3 A/B/C
School 7
 
Повторіть, будь ласка, Past Simple, форми дієслова  “to be” : was,were, лексику 7 та 8 розділів. На контрольній будуть завдання: вставити слово, та речення на переклад.
 
2. Контрольна робота: Говоріння -Speaking
Вивчити текст р.80 PB, відео розповіді надіслати своїм вчителям з англ мови до кінця тижня. Нам буде приємно, якщо ви розповідь розпочнете з привітання: Hello! My name is ( ваше ім‘я та прізвище)/ I am ...
 

 

Завдання з англійської мови для 3-х класів з 12.05 по 15.05
 
I. У вівторок ми будемо писати контрольну роботу ( аудіювання) з англійської мови. Завдання будуть 2 типів: 1. Дати відповідь на питання повним реченням. ( 6 речень)
2. Написати true/ false ( правда/брехня).( 6 речень)
Буде надіслано аудіозапис. Після уважного прослухання аудіо, діти з легкістю дадуть відповіді на питання. Час виконання завдання - 1 год. Завдання надсилати своєму вчителю з англ мови.
 
Готуємо подвійні листочки в лінійку, підписуємо:
 
Listening Comprehension Test
name surname
Form 3 A / B / C
School 7
 
Розгортаємо, зверху зліва пишемо назву завдання, і пишемо речення.
 
II. В четвер ми будемо писати контрольну роботу (читання) з англійської мови. Завдання будуть 2 типів: 1. Дати відповідь на питання повним реченням. ( 6 речень)
2. Написати true/ false ( правда/брехня).( 6 речень)
Буде надіслано завдання для читання. Декілька невідомих та нових слів буде подано з перекладом. Після уважного прочитання тексту, діти з легкістю дадуть відповіді на питання. Час виконання завдання - 1 год. Завдання надсилати своєму вчителю з англ мови.
 
Прохання повторити форми дієслова «бути» в минулому часі : was,were.
 
Готуємо подвійні листочки в лінійку, підписуємо:
 
Reading Comprehension Test
name surname
Form 3 A /B /C
School 7
 
Розгортаємо, зверху зліва пишемо назву завдання, і пишемо речення.

 

Завдання з англійської мови для 3-х класів  з 04.05 по 08.05

1. Починаємо вивчати минулий час - Past Simple. Минулий неозначений час вживаємо для того, щоб сказати, що якась дія відбулась в минулому, ця дія вже завершена. Розпочнемо з дієслова «бути» - «to be». Ми знаємо, що в теперішньому часі є 3 форми цього дієслова : am, is, are. Всі вони перекладаються «є». Вживаються з різними особами : I -am, he/she/it- is, we/you/they -are. 
В минулому часі є лише 2 форми цього дієслова : was, were. 
WAS: Вживаються також з різними особами: I was- я була; he was- він був; she was - вона була; it was- це було ( воно було). Отже, was вживаємо в однині.
WERE: We were - ми були; you were - ти був ( «ти» в англійській мові завжди множина!), ви були; they were-вони були. 
Ex1,2.p. 86 на малюнку зображені люди, збоку слова. Потрібно написати в зошиті речення : 1. Він був щасливий. 2. Вона була сумна. і т д
2. Ex. 1, p. 74 WB прочитати, перекласти речення, з’єднати їх з малюнками. 
3. Ex. 2,p. 74 WB прочитати, перекласти речення, вставити дієслово «бути» в минулому часі у відповідне речення. 

Завдання з англійської мови для 3-х класів з 27.04 по 30.04
1. Check up 7 p. 70-71 WB ( Ex.1,p.70 WB написати речення, використовуючи There is, There are. Ex.4,p.71 WB підкреслити та виправити помилки в реченнях, усно описувати малюнок).
2. Ex. 1,p.84 вчити слова 
https://wooordhunt.ru/word/giraffe - на сайті можна ввести слово та послухати вимову. 
monkey -  |ˈmʌŋki| Мавпочка
giraffe-  |dʒɪˈrɑːf|  Жирафа
lion -  |ˈlaɪən| лев
hippo -  |ˈhɪpəʊ| бегемот
zebra -   |ˈzɛbrə| ,   |ˈzebrə| зебра
crocodile-  |ˈkrɒkədʌɪl| крокодил
neck -  |nek|  шия
ear - |ɪə| вухо
mouth-   |maʊθ|   рот
teeth -  |tiːθ|   зуби, tooth -  |tuːθ|  зуб
3. WB p. 72 в змії є назви тварин, їх потрібно обвести і вписати біля малюка. В наступній вправі збоку є слова, їх просто вписати в потрібне речення.
 
Завдання для 3-х класів з 21.04 по 24.04
1. Ex.1,p. 83 описати малюнки. Там зображено 2 місяці ( зимовий і літній). Можна написати що ми бачимо на картинці, ( There is/There are...), в що вдягнені діти ( He /She is wearing) , описати погоду ( It is ...), написати що роблять діти ( We play in the snow... They make a snowman, He eats an ice cream). 
2. Ex.3,p.68WB з’єднати погоду з малюнком, Ex. 4,p. 68 WB вписати назву місяця. 
3. Читати та перекладати текст на фото
Завдання  для 3-х класів на період з 06.04 по 10.04
 
1. р. 80 читати вголос. перекладати, вчити слова усно та письмово. Можна використовувати сайт https://wooordhunt.ru/word/welcome щоб прослухати вимову незнайомих слів. 

rainbow  |ˈreɪnbəʊ| веселка, storm |stɔːm|   буря, шторм, thunder |ˈθʌndə|   грім, lighting |ˈlʌɪtɪŋ|   блискавка, hear |hɪə|  чути, again  |əˈɡɛn|  знову, street |striːt|  вулиця.

January |ˈdʒanjʊ(ə)ri| січень, February |ˈfɛbrʊəri| лютий , March |mɑːtʃ| березень, April |ˈeɪpr(ɪ)l| квітень, May  |meɪ| травень , June |dʒuːn| червень, July |dʒuːˈlaɪ| липень , August |ɔːˈɡʌst| серпень  , September |sɛpˈtɛmbə| вересень, October|ɒkˈtəʊbə| жовтень , November |nə(ʊ)ˈvɛmbə| листопад , December |dɪˈsɛmbə| грудень. 

2. Ex.2 p.66 WB з'єднати речення з малюнками, дописати назву місяця. 
3. р. 67 WB дописати слова. 
 
 
для 3-х класів на період з 30.03 по 03.04
1. Ex. 2,p. 79 читати діалог та перекладати вголос. always [ˈɔːlweɪz] завжди, sometimes [ˈsʌmtʌɪmz] інколи, never [ ˈnɛvə] ніколи, what else [ ˈwɒt els] що ще, a drink [drɪŋk] напій.
2. Ex. 1,p.64 WB є написані реченння з помилками. Їх потрібно виправити (глянути на малюнок та написати правильне речення).
3. Ex.1,p. 65 WB  написати речення. Прислівники частоти ( always, sometimes, never) в речення стоять після допоміжного дієслова “to be” - бути. ( його форми в теперішньому часі : am, is, are ) e.g. I am always hungry. Також прислівники частоти стоять перед присудком ( дієсловом) e.g. My sister sometimes watches TV.

Завдання для 3-х класів з англійської мови з 23.03 по 27.03

1. A Trip in a balloon
сайт , де можна знайти транскрипцію слова, послухати вимову. Ex 1,p.76 (вивчити слова усно і письмово) bread [bred] хліб, cheese [tʃiːz] сир, milk [mɪlk] молоко, sandwich [ˈsænwɪtʃ] бутерброд, basket [ˈbɑːskɪt] корзина, bottle [ˈbɒt(ə)l] пляшка, plate [pleɪt] тарілка, cup [kʌp] кружка, jumper [ˈdʒʌmpə] светр. Ex.2,p. 77 читати та переклалати діалог вголос.
 
2. Виконати Ex. 1,p. 62 WB, Ex.2, p.62 WB вписати слова в кросворд.  https://learning.ua/english/ E -1- E-13 розділ Food,можна онлайн виконувати вправи для засвоєння лексики.
 
3. Опрацювання лексики по темі, Ex.1,p.78 виконати вправу письмово, написати розповідні та заперечні речення. В YouTube можна ввести there is, there are, там є багато відео з поясненням теми. There is вживаємо коли є злічувальний іменник в однині, наприклад: There is an apple in the box. Також вживаємо з продуктами, які не можемо порахувати ( молоко, мука, цукор). Це завжди буде однина. There is milk in the cup. There are вживаємо зі злічувальними іменниками в множині: There are five books on the table

З класи завдання з 12.03 по 20.03

1. Числа та вітрина магазину.
Ex.3, p.72 виконати письмово в зошиті ( описати вітрини магазину , наприклад: There are three yellow pineapples. Ex 3 p 55 WB намалювати і описати свого монстрика.
2. The big brass band.
Ex 1, p 73 вставити слова, читати вголос вірш, щоразу підставляючи інші особи, наприклад : We’re clapping -> змінюємо на I’m clapping, she’s clapping. Ex 1 p 56 WB виконати, вивчити слова.
3. Pirate’s Jack timetable 
p 74 розписати розклад пірата Джека в зошиті, наприклад: He gets up at seven o’clock.
4. Check up 6
p 60-61 WB