Про порядок закінчення 2017/2018 навчального року та проведення ДПА у випускних класах

05.05.2018   Administrator   Категорія: ДПА

 

НАКАЗ

 

від 21.03.2018 р.                                                                                        № 30

 

Про порядок закінчення 2017/2018 навчального

року та проведення ДПА  у випускних класах

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 року за №1014/30882, із змінами, листів Міністерства освіти і науки України 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.01 2018 №1/9-27 «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017-2018 навчальному році», від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 14.02.2018 № 34 «Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та проведення ДПА учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти області», наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 20.02.2018 № 60 «Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та проведення ДПА учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти міста» та з метою організованого закінчення 2017-2018 навчального року та проведення ДПА

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Здійснити закінчення 2017-2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів школи відповідно до зазначених вище документів.

2.  Заступникам директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Г.В. та  Губар Т.В. організувати навчальні екскурсії та навчальну практику учнів  відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 та провести в 1-4 класах з 29 травня по 1 червня, у 5-8, 10 класах - з 29 травня по 8 червня 2018 року.

3.  Визначити педагогічною радою предмет ДПА за вибором школи, скласти графік проведення ДПА для випускників I та II ступенів і затвердити наказом по школі до 4 квітня 2018 року.

4.  Затвердити атестаційні завдання для проведення ДПА здобувачів початкової освіти та базової середньої освіти, укладені вчителями, відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог.

5.  Результати ДПА не враховувати при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учні проходили атестацію; оцінки за ДПА виставити у Класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом « Річна» та у табелі навчальних досягнень учням 4-х класів, додаток до свідоцтва про базову середню освіту учням 9-х класів.

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Г.В. :

 6.1. Провести ДПА в школі I ступеня з двох предметів : української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання ) і математики. Атестацію з кожного предмета провести письмово у формі підсумкових контрольних робіт (рекомендований термін проведення ДПА 03.05-18.05 2018 року).

6.2. Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 року за № 566/19304, наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводити.

7.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Костюк Г.М.:

7.1. Провести ДПА в школі II ступеня у письмовій формі з трьох предметів : української мови, математики та предмета за вибором  педагогічної ради школи з одного із зазначених предметів: української літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійської, німецької або французької), історії України, всесвітньої історії правознавства (практичного курсу), географії, біології, хімії, фізики, інформатики (рекомендований термін проведення ДПА  29.05-08.06 2018 року).

7.2. Провести ДПА випускників школи III ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі-ЗНО) з 22 травня по 14 липня 2018 року (основна сесія: 22 травня-13 червня; додаткова сесія: 2-14 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом МОН України від 19 вересня 2017 року №1287 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», з трьох предметів: української мови, математики або історії України ( період ХХ- початок ХХI століття), випускники вибирають один з двох предметів незалежно від профілю закладу освіти; предмета за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійської, або німецької, або французької), математики, історії України ( період ХХ- початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки.

8.  Навчальні заняття для учнів 11-х класів у день проведення ДПА у формі ЗНО (22.05, 24.05) не проводити.

9. Зарахувати результати ЗНО як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти.

10.  Внести оцінки за ДПА в додаток до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів .

11.  Провести ДПА для учнів (вихованців), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну (після проведення додаткової сесії ЗНО), за місцем навчання в строки, визначені школою (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти.

12. Надати право на підставі рішення педагогічної ради школи та відповідного наказу пройти атестацію в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти, учням, які не змогли через поважні причини взяти участь як в основній, так і додатковій сесіях ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, надавши відповідні довідки.

13. Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, які мають захворювання або патологічні стани, наведені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016  № 1027/900, якщо вони не реєструвалися для участі в ЗНО. Учні, які зареєструвалися для проходження ЗНО, мають проходити ДПА у формі ЗНО на загальних засадах.

14.  Дозволити пройти ДПА в школі у вересні ц.р. за завданнями, укладеними закладом освіти, особам, які не з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин.

15. Зарахувати як результат ДПА випускникам, які в 2017, 2018 роках (по 1 червня 2018 року з англійської мови, по 29 травня 2018 року- з німецької, французької мов) отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches SprachdiplomDeutsch (ÖSD), GoetheZertifikatB l, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS, TOEFL, CambridgeEnglishLanguageAssessment, PearsonTestofEnglish (PTE - англійська мова) рівня В-1 або вище - у разі вивчення відповідної мови на рівні стандарту або академічному рівні, рівня В-2 або вище — у разі вивчення відповідної мови на профільному рівні, результати зазначених іспитів (за бажанням випускника). У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів.

 16.  Випускникам, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту, після реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови у формі ЗНО і до 2 квітня 2018 року не здійснили перереєстрацію, виставити оцінки за ДПА з іноземної мови за результатами ЗНО.

17.  Виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів випускникам, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 3 квітня до 1 червня 2018 року з англійської мови (до 29 травня - з німецької, французької мов) та проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту (за зверненням випускника).

18.  Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) закладу освіти, але не більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і не більше двох представників батьківського комітету (ради) в одному приміщенні (аудиторії).

 19.  Здійснювати звільнення від проходження ДПА, створення апеляційних комісій, подання на розгляд апеляцій відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2014 року № 1547.

 20.  Рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями приймати на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи, оформляти наказом та здійснювати відповідно до наказу МОН України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

21.  Виставити бали за ДПА в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту в графу «Державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього балу документа про здобуття освіти. Особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я, у додаток до атестата замість оцінки зробити запис «звільнений» («звільнена»).

22.  Вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам 9-х класів (09.06.2018), 11-х класів (23.06.2018) на урочистих зборах. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки.

23.   Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення школи, збір коштів на урочистості, подарунки  школі, педагогічним працівникам тощо.

24.  Закінчити 2017-2018 навчальний рік не пізніше 1 липня 2018 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).

25. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Г.В. та  Ільчук Л.М. вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм у зв’язку із призупиненням навчального процесу через епідеміологічну ситуацію та щодо засвоєння учнями 1-10-х класів змісту кожного навчального предмета в повному обсязі до 24.05 2018 року.

26.  Заступникам директора з навчально-виховної роботи, класним керівникам забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів,  громадськості з питань закінчення навчального року та проведення ДПА.

27.  Оформити до 1 квітня 2018 року відповідний інформаційний стенд, на якому розмістити номери телефонів «гарячої лінії» управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації: (0352) 52-21-14, 52-24-63.

28.  Подати до 23 березня 2018 року в управління освіти і науки  (Сум І.М.)  інформацію про учнів 9-х класів, які є претендентами на одержання свідоцтва з відзнакою.

29. Розглянути питання про надання учням 11-го класу вихідних днів 21.05 та 23.05 для підготовки до проведення ДПА з математики та української мови.

30. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Костюк Г.М. та Боднарчук Г.В. до 20 квітня 2018 року подати в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (Сум І.М.) на погодження склад атестаційних комісій і графіки проведення ДПА.

31.  Провести свято «Останній дзвоник» 25 травня 2018 року.

32. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи.

33.  Розмістити наказ на сайті школи.

34.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.директора                                                             Г.М.Костюк

 

 

З наказом ознайомлені:                                            Г.В.Боднарчук

                                                                                    Л.М.Ільчук

                                                                                    Т.В.Губар

                                                                                    Т.П.Кравчук