Про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА у випускних класах

12.04.2019   Administrator   Категорія: ДПА

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 та зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979,  наказів  Міністерства освіти і науки України від 22 серпня  2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,   зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1030/32482, від 25.01.2019 р. № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 01.02.2019 р. № 116 «Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН України від 25 січня 2019 року № 59, листів МОН України від 23.01.2019 року № 1/9-41 « Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н.р.», від 27.03.2019 року № 1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 н.р.» листа управління освіти Тернопільської міської ради від 15.03.2019 року № 496/04 «Про організаційні заходи щодо закінчення 2018-2019 н.р. в закладах загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади» та з метою організованого закінчення 2018-2019 навчального року та проведення ДПА

НАКАЗУЮ:

1.  Здійснити закінчення 2018-2019 навчального року і провести державну підсумкову атестацію учнів школи відповідно до вищезазначених документів.

2.  Заступникам директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Г.В. та  Губар Т.В. відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 організувати  та провести навчальні екскурсії та навчальну практику учнів у 1-4 класах з 3 червня по 6 червня; у 5-8, 10 класах - з 3 червня по 14 червня 2019 року.

3.  Обрати третій предмет для проведення державної підсумкової атестації  у 9-х класах зі списку, зазначеного у додатку  №2  до наказу МОН від 25.01.2019р. №59 у редакції наказу від 01.02.2019 р. №116 , за рішенням педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердити наказом керівника закладу освіти.

4. Затвердити  завдання для проведення ДПА, укладені вчителями для здобувачів початкової  та базової середньої освіти  відповідно до  орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації  учнів у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 н.р. (лист МОН від 27.03.2019 №1/9-196).

5.  Не враховувати результати ДПА при виставленні річних оцінок із предметів; виставити оцінки за ДПА у класних журналах у колонку з написом «ДПА»  після колонки з написом «Річна» та у табелях навчальних досягнень учням 4-х класів, додатках до свідоцтв про базову середню освіту учням 9 класів та у додатках до свідоцтв про повну загальну середню освіту учням 11 класу в графу «Державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього бала відповідного документа. Особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я, замість оцінки за ДПА зробити запис «звільнений» («звільнена»).

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Г.В. :

 6.1. Скласти графік проведення ДПА для випускників I ступеня  і затвердити наказом по школі до 7 квітня 2019 року;

 6.2. Провести ДПА в школі I ступеня з двох предметів : української мови (передбачає перевірку результатів навчання з української мови та літературного читання ) і математики. Атестацію з кожного предмета провести письмово у формі підсумкових контрольних робіт (рекомендований термін проведення ДПА  з 7 по 17 травня 2019 року).

 6.3. Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 року за № 566/19304)  та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи ( наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

      Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводити.

7.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Козак О.Б.:

7.1. Скласти графік ДПА для випускників ІІ ступеня і затвердити наказом по школі до 4 травня  2019 року.

7.2. Провести ДПА в школі II ступеня у письмовій формі з трьох предметів : української мови, математики та предмета за вибором (біології, всесвітньої історії, географії, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійської, німецької або французької), інформатики, історії України, правознавства (практичного курсу), української літератури) за рішенням педагогічної ради , ухваленим з урахуванням побажань учнів та затвердженим наказом керівника закладу освіти (рекомендований термін проведення ДПА з 4 по 13 червня 2019 року).

7.3. Провести ДПА випускників школи III ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) з 21 травня до 12 липня 2019 року (основна сесія: з  21 травня по 13 червня; додаткова сесія:  з 26 червня до 12 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом МОН України від 28 вересня 2018 року № 1036 «Про  підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».

8. Зарахувати випускникам старшої школи  результати зовнішнього незалежного оцінювання як результати ДПА з трьох предметів: української мови і літератури, математики або історії України (на вибір учасника), ще один предмет з переліку  (історія України, математика, біологія, хімія, фізика, географії, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова) відповідно до наказу МОН України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» на основі відомостей, засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді.

9.  Розглянути на спільному засіданні ради школи та педагогічної ради питання щодо відпрацювання уроків за 23.05.19 р. у суботу 13.04.19р. та 28.05.2019 р. шляхом ущільнення  у зв’язку із залученням великої кількості вчителів до проведення ЗНО .

10.  Внести оцінки за ДПА у додатки до свідоцтв  про повну загальну середню та базову  загальну середню  освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів .

11. Надати право учням, які не змогли через поважні причини взяти участь як в основній, так і додатковій сесіях ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, на підставі рішення педагогічної ради школи та відповідного наказу пройти атестацію в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 12 липня 2019 року), за завданнями, укладеними закладом освіти.

12.  Дозволити здобувачам освіти, які не з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин, пройти ДПА в школі за завданнями, укладеними закладом освіти ( не раніше 1 вересня).

13. Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, які мають захворювання або патологічні стани, наведені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016  № 1027/900, якщо вони не реєструвалися для участі в ЗНО. Учні, які зареєструвалися для проходження ЗНО, мають проходити ДПА у формі ЗНО на загальних підставах.

14.Звільнити від ДПА здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть її складати і надали відповідні довідки, відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоровя , затвердженої наказом МОЗ та МОН України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованої 18 лютого 2013 року за №288/22820.

15. Зарахувати як результат ДПА з іноземної мови здобувачам базової середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 і вищого  ( відповідно до Переліку міжнародних мовних іспитів , визначеного МОН ) . У разі надання відповідного сертифіката та заяви у свідоцтві про базову загальну середню освіту виставити оцінку за атестацію з іноземної мови 12 балів.

 16. Зарахувати як результати ДПА з іноземної мови здобувачам повної загальної середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-2 і вищого. У разі надання відповідного сертифіката та заяви  у свідоцтві про повну загальну середню освіту виставити за атестацію з іноземної мови 12 балів.

17.  Рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями приймати на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи. Учням, які нагороджені золотою або срібною медалями, видати відповідні документи про здобуття повної загальної освіти з відзнакою (відповідно до наказу МОН України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799), та подати інформацію в управління освіти і науки ( Сум І.М.).

18.  Вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам 9-х класів 14 червня, 11-х класів 27 червня. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки.

19.   Заборонити збір коштів на урочистості, подарунки  школі, педагогічним працівникам тощо.

20.  Закінчити 2018-2019 навчальний рік не пізніше 1 липня 2019 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).

21.  Заступникам директора з навчально-виховної роботи, класним керівникам забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів,  громадськості з питань закінчення навчального року та проведення ДПА.

22.  Оформити у школі  інформаційний стенд про  ДПА.

23.  Провести свято «Останній дзвоник» 31 травня 2019 року.

24. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи.

25.  Розмістити наказ на сайті школи.

26.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                          Г.М.Костюк

З наказом ознайомлені:                                                             Г.В.Боднарчук

                                                                                                   О.Б . Козак

                                                                                                 Т.В. Губар

                                                                                           Т.П.Кравчук