СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ РОБОТИ Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7

16.09.2019   Administrator   Категорія: структура та режим роботи

             Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» навчальний заклад самостійно приймає рішення про структуру навчального року та строки проведення канікул. При цьому враховується, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів, без урахування днів, коли діти  припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).                       

         Навчальний рік у школі розпочинається 2 вересня.       

         Школа працює у режимі 5-денного робочого тижня упродовж року.

          Навчальні заняття організовуються за триместровою системою :

                        перший семестр – з 02 вересня по 28 грудня  2019 року;

                        другий семестр –   з 13 січня по 29 травня 2021 року.

Навчальний заклад приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення  навчальної практики та навчальних екскурсій. Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. У такому випадку адміністрація школи та вчителі обов’язково  мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.  Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України №102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та «Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за № 229/6517 (зі змінами), за наявності педагогічних кадрів, необхідних приміщень, кошторису школи класи поділяються на

 дві групи, а саме:

  • у 1 – 11 кл. з наповнюваністю понад 27 учнів при вивченні державної мови;
  • на практичних заняттях з комп’ютерами – не менше 8 учнів у групі;
  • на заняттях з трудового навчання – 5-11 кл. понад 27 учнів (окремо  хлопці та дівчата, якщо в кожній з цих груп не менше як 8 учнів);
  • на уроках фізичної культури - 10 – 11 кл. з наповнюваністю понад 27 учнів (заняття проводяться окремо з хлопцями та дівчатами, якщо в кожній з цих груп не менше як 8 учнів);
  • у 3-11 кл. при поглибленому вивченні англійської мови з кількістю не менше 8 учнів у кожній;
  • при вивченні різних іноземних мов (французької, німецької, польської) з кількістю не менше 8 учнів у кожній.

·       при вивченні інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання в закладі, а вивчаються як предмет, з наповнюваністю понад   27 учнів. 

 

         Режим навчально – виховного процесу школи регулюється розкладом уроків, позакласних та інших занять,  затверджених директором школи та погоджених головою ради школи.

Тривалість уроків у 5 – 11 кл. – 45 хв.,  у 1-х кл. – 35 хв., 2 - 4 кл. – 40 хв.

          Усі класи навчаються у першу зміну.

Щоденний режим роботи школи встановлюється розкладом уроків та позакласних занять і графіком чергування вчителів та учнів.

 

Щоденні заняття  проводяться за наступним графіком:

        Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною системою. Тематичні оцінювання є обов’язковими і проводяться згідно з графіком, затвердженим директором школи.

        Як передбачено у статті 12 Закону України (від 05.09.2017 № 2145-VIII) «Про повну загальну середню освіту», результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перелік предметів для державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів, форми та терміни її проведення будуть затверджені додатково.  

           За рішенням педагогічної ради , Протокол №1 від 30.08.19р.,   навчальні екскурсії у 1–4-х класах , навчальні екскурсії та  навчальна практика у 5–8-х і 10-х класах проводяться впродовж навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та плану-графіка , затвердженого директором школи.

 

В.о. директора школи                                                О.Б. Козак