Режим роботи школи на 2017-2018 н.р.

28.11.2014   Administrator   Категорія: структура та режим роботи

РЕЖИМ РОБОТИ ТА СТРУКТУРА 2017/2018 н.р.

Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7

з поглибленим вивченням іноземних мов

Тернопільської міської ради Тернопільської області

                   

             Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» навчальний заклад самостійно приймає рішення про структуру навчального року та строки проведення канікул. При цьому терміни погоджуються з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, враховуючи, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів ( без урахування днів, коли діти  припиняли навчання з незалежних від них причин ( карантин, температурний режим тощо).                       

         Навчальний рік у школі розпочинається у День знань – 1 вересня.       

         Школа працює у режимі 5-денного робочого тижня круглий рік.

          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою :

                        перший семестр – з 01 вересня по 29 грудня  2017 року;

                        другий семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року.

Протягом навчального року для учнів проводяться  канікули:

    осінні    –  з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;

    зимові    –  з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року;

              весняні –    з 26 березня по 01 квітня 2018 року.

  

       Навчальний заклад за погодженням  управління освіти і науки Тернопільської міської ради приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення  навчальної практики та навчальних екскурсій.                Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку адміністрація школи та вчителі обов’язково  мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.  Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини, не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України №102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу,класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 р. за № 229/6517 (зі змінами), за наявності педагогічних кадрів, необхідних приміщень, класи поділяються на :

 на дві групи, а саме:

  • 1 – 11 кл. з наповнюваністю понад 27 учнів при вивченні державної мови;
  • на практичних заняттях з комп’ютерами – не менше 8 учнів у групі;
  • на заняттях з трудового навчання – 5-11 кл. понад 27 учнів (окремо  хлопці та дівчата, якщо в кожній з цих груп не менше як 8 учнів);
  • на уроках фізичної культури - 10 – 11 кл. з наповнюваністю понад 27 учнів (заняття проводяться окремо з хлопцями та дівчатами, якщо в кожній з цих груп не менше як 8 учнів);
  • при вивченні різних іноземних мов (французької, німецької) з кількістю не менше 8 учнів у кожній;
          на три групи:
    1–11 кл. при поглибленому вивченні англійської мови (не більше 3 груп не менше 8 чоловік у кожній).   

         Режим навчально – виховного процесу школи регулюється розкладом уроків, позакласних та інших занять,  затверджених директором школи та погоджених головою ради школи.

Тривалість уроків у 5 – 11 кл. – 45 хв.,  у 1-х кл. – 35 хв., 2 - 4 кл. – 40 хв.

          Всі класи круглорічно навчаються у першу зміну.

Щоденний режим роботи школи встановлюється розкладом уроків та позакласних занять і графіком чергування вчителів та учнів.

 

Щоденні заняття проводяться за наступним графіком:

Уроки

1 класи

2-4 класи

5-11 класи

1 08.30 - 09.05
08.30 - 09.10
08.30 - 09.15
2 09.25 - 10.00 09.30 - 10.10 09.25 - 10.10
3 10.30 - 11.05 10.30 - 11.10 10.25 - 11.10
4 11.25 - 12.00 11.35 - 12.15 11.30 - 12.15
5 12.20 - 12.55 12.30 - 13.10 12.30 - 13.15
6   13.30 - 14.10 13.25 - 14.10
7     14.25 - 15.10

 

 

 

 

 

 

 

У школі працюють три групи продовженого дня, робота яких організовується окремим наказом. Робота  груп продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).

        Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною системою. Тематичні оцінювання є обов’язковими і проводяться згідно з графіком, затвердженим директором школи.

Як передбачено у статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів, форми та терміни її проведення будуть затверджені додатково.

           За рішенням школи  навчальні екскурсії у 1–4-х класах, навчальні екскурсії та  навчальна практика у 5–8-х і 10-х класах проводяться у кінці навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Директор школи                                              С.М.Константинова