Хімія

14.03.2020   Administrator   Категорія: 7 клас

з 18 по 22 травня

1.Повторення.Валентність.

Повторити параграф 14,виконати завдання 98,99,101,103 на с.88-89 у підручнику.

2.Відносна атомна і молекулярна маса.

Повторити параграфи 10,15;виконати завдання 108 на с.92 у підручнику.

період з 12.05-15.05.20р.

Підготувати міні-проекти на одну з тем:

1.Вода у літературних творах.

2.Охорона водойм від забруднення хімічними сполуками.

Скласти власну казку по воду.


з 4 по 8 травня

1.Проблема чистої води.

Опрацювати параграф 31 у підручнику.

2.Підсумкова контрольна робота№2(додаток).

https://drive.google.com/file/d/1eaFuZDEA_GgvW2ISRQVM_tHnAsqTQ_zu/view?usp=sharing

27.04-01.05.20р.

1.Виявлення лугів і кислот у розчинах за допомогою індикаторів.

Опрацювати параграф 29 у підручнику.

2.Значення води і водних розчинів.Кислотні дощі.

Опрацювати параграф 30,виконати завдання 217,218,219 на с.175-176 у підручнику.


 

Завдання з хімії на період з21.04-27.04.20р

Взаємодія води з оксидами металічних і неметалічних елементів.

Опрацювати параграф 28 у підручнику,виконати завдання 206,208,209 на с.166 у підручнику.


Завдання з хімії на період з 06.04-10.04.20р

Кількісний склад розчину.Масова частка розчиненої речовини.

Відео на youtube«Масова частка розчиненої речовини»,вивчити параграф 27 у підручнику.Письмово виконати завдання 195-197 на с.160 у підручнику.

Завдання з хімії на період з 30.03-03.04.20р

1.Вода.будова молекули,поширення в природі,фізичнівластивості,розклад води.

Вивчити параграф 25,виконати письмово завдання 186,187 на с.151 у підручнику.

2.Розчин і його компоненти.Вода як розчинник.

Вивчити параграф 26,виконати завдання 189 у підручнику.


до 20.03

1.Добування кисню в промисловостi i лабораторii.Реакцiя розкладу.Поняття про каталiзатор.Способи збирання кисню.Доведення наяностi кисню.

Вивчити параграф 20,виконати завдання 148 на стор.123.

2.Хiмiчнi властивостi кисню:реакцii з простими речовинами.Реакцii сполучення.Оксиди.

Вивчити параграф 21,виконати завдання 157,159,160.

3.Хiмiчнi властивостi кисню:реакцii зi cкладними речовинами.

Вивчити параграф 22(с.132-133),виконати завдання 169,170.


Завдання з хімії на період з 23.03-27.03.20р.

1.Горіння.Окиснення.

Вивчити параграф 22(с.133-135)

2.Колообіг Оксигену в природі.Біологічна роль і застосування кисню.

Вивчити параграф 24,письмово виконати завдання в додатку.