Українська мова

16.03.2020   Administrator   Категорія: 9 клас

Українська мова 9-ті класи


25.05--29.05
Написати контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Моральні стосунки в українській  громаді
https://naurok.com.ua 
Урок мови у 9 класі.Розвиток мовлення номер17

25.05--29.05
Написати контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Моральні стосунки в українській  громаді
https://naurok.com.ua 
Урок мови у 9 класі.Розвиток мовлення номер17


18.05.-22.05.
КОНТРОЛЬНА  РОБОТА.
ТЕСТ.
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ  З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО  Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО  ЗВ'ЯЗКУ. ТЕКСТ. 
https://naurok.com.uaКОНТРОЛЬНА РОБОТА.ТЕСТ.
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ  ЗВ'ЯЗКУ. ТЕКСТ  ЯК ОДИНИЦЯ  МОВЛЕННЯ. ВАРІАНТ  НА ВИБІР.

З 11.05 по15.05.
1. Написати твір-роздуми на морально -етичну тему " Як відшукати свій  шлях у житті?"
2. Опрацювати $36. Виконати  письмово впр. 1, 2.


04.05-08.05.
Тема. Види й засоби міжіразового ЗВ'ЯЗКУ
Д.з. 1. Опрацювати матеріал $35с.124-127.
2.Виконати вправи .1,2,3,4,5 (усно)
3.Вправа  6 (письмово).
4.Переглянути відеурок з даної теми.


з 27.04 по 30.04
Тема.Текст як одиниця мовлення.Його основні ознаки.
Д.з.Вивчити$33-34.с116-123.
Виконати вправу 8с.119.
Переглянути відеурок на дану тему.


з 30.03 по 10.04.
Тема. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами СПОЛУЧНИКОВОГО  та БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Д/З. 1.Переглянути матеріал в Інтернеті за  адресою

https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ

з 12.03-20.03.2020.

Тема.Тире в безсполучниковому складному речення.
Д/ з.
1.Опрацювати сторінки підручника с.109_-111.₴31
2. Звернути увагу на розділ " Культура слова" с.111(1,2,3).
3.Переглянути експрес_- урок.с.111.
4.Виконати письмово справу " хатинка"

 

Українська  мова 9клас з 23.03-29.03.2020.
Тема.Розвиток мовлення.Діалог- обговорення актуальної теми.Як знизити ризик інфікування      
    короновірусом?

ТЕМА.СКЛАДНЕ  РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ.
Д/З.1.ОПРАЦЮВАТИ МАТЕРІАЛ У ПІДРУЧНИКУ$32,
С.112-115.
2. Виконати письмово справу на с.115.