Біологія 9А та 9В

16.03.2020   Administrator   Категорія: 9 клас

 
Біологія 9А ,9В. 
 з 25 по 29 травня
Тема: Узагальнення. Основні властивості живих систем.
Опрацювати § 64

з 18 по 22 травня
Тема: Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.
 Опрацювати § 62,63. Переглянути ролик:
Письмово висловіть своє судження щодо переваг та можливих ризиків використання ГМО.
Фото виконаних завдань (вкажіть прізвище) пересилайте на електронну адресу:  

[email protected]


 

з 12 по 15 травня
Тема: Одомашнення тварин.Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії.
 Опрацювати § 59,60,61. Переглянути відеоролики: 
      https://www.youtube.com/watch?v=MDTGXB_qVCk                                                                           https://www.youtube.com/watch?v=queAHtLEPIU  
 Письмово дати відповіді на запитання: 6- стор.322; 7-стор.326; 7- стор332.
  Фото виконаних завдань (вкажіть прізвище) пересилайте на електронну адресу:  

[email protected]


 

з 4 по 8 травня
Тема:Захист і збереженя біосфери.Охорона природи. Поняття про селекцію.
Опрацювати § 56,57,58. Переглянути відеоролики:
https://www.youtube.com/watch?v=FL6QIBIV2lo
27.04-30.04
 
Тема: Екологічні фактори. Стабільність екосистем.Біосфера як  цілісна система.
Опрацювати § 53,54,55. Виконати проєкт: Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості (стор. 305 підручника).
Фото виконаних завдань (вкажіть прізвище) пересилайте на електронну адресу:  

[email protected]


 

21.04 - 27.04
Тема: Надорганізмові біологічні системи. Перегляньте  відеоролики. Опрацюйте   § 50,51,52. Письмово дайте відповіді на запитання 6,7 сторінка 280 та 6 і 10 на сторінці 286.
 Фото виконаних завдань (вкажіть прізвище) пересилайте на електронну адресу:  

[email protected]


з 06.04 по 10 .04

Тема: Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Опрацювати   § 46. Переглянути презентацію та відеоролик за даною темою.
з 30.04 по 4.04
Тема: Роль палеонтології та молекулярної генетики в обгрунтуванні теорії еволюції. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Опрацювати  § 44,45. Переглянути відеоролики.
https://www.youtube.com/watch?v=sSSWippFHs0
з 23 по 27 березня
Тема: Еволюційні фактори.Механізми видоутворення. Опрацювати  § 
42,43.
 
Переглянути презентацію. Письмово дати відповіді на запитання 1-5 на сторінках 231 та 235-236.
Фото виконаних завдань (вкажіть прізвище) пересилайте на електронну адресу  

[email protected]


до 20 березня

Тема: Популяції живих організмів. Теорія Ч.Дарвіна.

Опрацювати параграфи 40,41. Перевір свої знання, виконавши завдання з рубрики : « Поміркуймо».