Правила для учнів

13.12.2019   Administrator   Категорія: основні документи

 

Витяг зі Статуту ТСШ №7 (п. ІІІ 3.3, 3.4)

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язанні:

         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

         дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватись законодавства, моральних етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватись правил особистої гігієни;

виконувати розпорядження класного керівника, вчителів, дирекції школи;

не пропускати без поважних причин уроки, інші заходи;

не носити в школу предмети, які не є необхідними під час занять.

 

 

 

 Директор ТСШ №7                                                Г.М. Костюк