Звіт. Методична робота

29.06.2018   Administrator   Категорія: 2018

Організація методичної роботи та її результативність

Методичну роботу Тернопільської спеціалізованої школи №7 слід розглядати як систему підвищення теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, його професійної майстерності. Завданням методичної роботи є надання дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їх фахової майстерності,  підвищенні якості та результативності навчально-виховного процесу.

Основні задачі методичної роботи:

 • підвищення професійної компетентності вчителів;
 • використання системи неперервної освіти з метою підвищення мобільності педагогів;
 • розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу ;
 • підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу;
 • впровадження в практику роботи інноваційних методів навчання:
  • методики розвитку критичного мислення;
  • методу проектів;
  • інформаційних комп’ютерних технологій;
  • методики особистісно-орієнтованої педагогіки

         Методична проблема та задачі вирішуються через:

 • активну участь учителів у методичній роботі школи;
 • удосконалення системи самоосвіти вчителів;
 • здійснення моніторингу навчальної діяльності як умови підвищення якості навчально-виховного процесу;
 • широке залучення вчителів та учнів до науково-дослідницької роботи..

Основу методичної роботи складає діяльність шкільних методичних об`єднань.

Координує роботу методичну роботу  методична рада, до складу якої входять адміністрація, керівники методичних об`єднань, найдосвідченіші вчителі.

Педагогічний колектив закладу працює над проблемою «Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

 На реалізацію науково-методичної проблеми були спрямовані заходи:

педагогічна рада «Розвиток творчих здібностей учнів як засіб самовираження особистості» , «Створення моделі конкурентно-спроможної особистості та шляхи її формування, зокрема через систему гурткової роботи».

 • засідання постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Підвищення професійної компетентності педагогів – запорука підвищення якості навчально-виховного процесу» (керівники Губар Т.В., Кравчук Т.П.))
 • засідання творчої групи .
 • школа професійного спілкування .
 • засідання постійно діючого психолого-педагогічний консиліуму (керівники Губар Т.В., Ігнатова О.О.) з проблем педагогіки та психології виховання.
 • робота клубу «Творчий портрет вчителя» (керівник Губар Т.В.).
 • «Майстер клас» (керівник Кульчицька Т.В.).

У 2017/2018 навчальному році у школі працює 9 методичних об’єднань:

 • вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури з теми „ Інноваційні технології освіти і педагогічна майстерність учителя як складові формування особистості учня з метою підготовки його життя в сучасних умовах ” (керівник Михайлів П.Я.);
 • вчителів іноземних мов з теми „ Запровадження інноваційних технологій навчання на уроках іноземної мови з метою стимулювання креативності учнів” (керівник Проць Г.М.);
 • вчителів математики, інформатики, фізики з теми „Підвищення мотивації учнів при вивченні математики, інформатики та фізики шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках та в позакласний час з використанням педагогічних технологій ” (керівник Ільчук Л.М.);
 • вчителів історії і правознавства з теми „Формування громадсько активної та компетентісно зорієнтованої особистості учня на уроках історії та правознавства з метою самореалізації в сучасних умовах шляхом використання інноваційних технологій освіти ” (керівник Кульчицька Т.В.);
 • вчителів  географії, біології, хімії з теми „Впровадження інтерактивних технологій на уроках предметів природничого циклу як запорука формування особистості учня для підготовки його до життя в сучасних умовах ” (керівник Бенч О.В.);
 • вчителів фізичної культури з теми „Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя фізичного виховання до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах” (керівник Вінніков В.В.);
 • вчителів початкових класів з теми „Удосконалення професійних компетентностей вчителів початкових класів для формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах ” (керівник Волинець Б.М. );
 • вчителів трудового навчання з теми „ Формування конкурентно-спроможної особистості через навчання і виховання на уроках трудового навчання”  (керівник Бомок А.Я.);
 • класних керівників з теми „ Виховання високоморальної, соціально-активної особистості, яка наділена громадською відповідальністю, духовними цінностями та патріотичними почуттями шляхом впровадження новітніх технологій”  (керівник Кузь В.М.).

Вчителі музики, мистецтва, християнської етики, шкільний психолог, соціальний педагог, бібліотекар працюють в міських методичних об’єднаннях (комісіях).

На засіданнях обговорювалися питання організації роботи над методичними темами вчителів, науково-методичного забезпечення навчання учнів, формування та моніторингового дослідження компетенцій учнів з базових навчальних дисциплін в умовах модернізації навчально-виховного процесу, обговорення Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Засідання шкільних методичних об’єднань проводились у різних формах: круглий стіл, науково-практична конференція, семінари-практикуми, аукціони відкритих заходів.

Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямовувалась на вдосконалення  їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Протягом року було вивчено, узагальнено та систематизовано досвід вчителів початкових класів школи з впровадження інтерактивних форм навчання та розвитку творчої особистості і видано інформаційно-методичні бюлетні.

Особлива увага учителями молодших класів приділяється роботі з обдарованими дітьми.

Кафедра початкової школи

У 2017-2018 навчальному році члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. Педагогічна тема, над якою працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів:

«Удосконалення професійних компетентностей вчителів початкових класів для формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

В навчальному році розглядалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, виховних заходів, організовувалось  взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів.

У школі широко практикують відкриті уроки, години спілкування, їх аналіз та самоаналіз, ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури, використання новітніх технологій. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей.

Сьогодні пріоритетним питанням є підвищення кваліфікації педагогів, вдосконалення їхньої майстерності, впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду. Це забезпечується безперервною педагогічною освітою підвищення професіоналізму вчителів, основним компонентом якого виступає методична робота.

Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом опрацювання і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Однією з форм удосконалення майстерності вчителя є вибір науково-методичної проблеми, над якою він може працювати один або кілька років.

Всі вчителі протягом навчального року працювали за індивідуальними науково-методичними планами. Про свою роботу звітували на засіданнях методичного об’єднання.

Вчителі брали активну участь у роботі МО: давали відкриті уроки, виховні заходи, проводили майстер-класи.

Протягом навчального року активно здійснювалася робота з обдарованими дітьми. Діти брали участь у різноманітних конкурсах та виховних заходах.

Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є:

 • Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика ;
 • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»
 • Всеукраїнський конкурс з інформатики «Бобренятко»;
 • Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»;
 • конкурс знавців української мови «Ґрінвіч»;
 • шкільний конкурс знавців рідної мови;
 • шкільний конкурс малюнків «Школа майбутнього».

У шкільному конкурсі ім. П. Яцика взяли участь 31 учень школи І ступеня: перемогла Магдич Валерія, учениця 3‑А класу (Діденко Л.А.) та Цабан Марія, учениця 4-В класу, (Козачок Т.О.). А у міському – Цабан Марія посіла 5 місце.

На конкурсі з технічного моделювання робота учениці 4-В класу Гулько Анастасії була визнана однією з найкращих.

Учні 3-іх класів здобули 1 місце у міському конкурсі «Ігри патріотів».

У Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» взяли участь 151 учень, з них, золоті сертифікати отримали 50 учнів, а срібні – 32.

У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 44 учні. На результати очікуємо у травні.

У конкурсі «Грінвіч» серед 2-4-их класів взяли участь 57 учнів. Золотими сертифікатами нагороджені: учні 4-А класу Войтович Ілля, Аліфанов Дмитро, учениця 3-Б класу Стефанюк Софія та учениця 4-Б класу Бровка Вероніка. Срібні сертифікати отримали: учень 4-А класу Бойко Матвій, учениця 3-Б класу Жук Тетяна, учениця 3-А класу Кошелєва Олександра і учениця 3-В класу Мельник Софія. Бронзовим сертифікатом відзначено ученицю 4-Б класу Варгатюк Ярину.

Наші вчителі були учасниками Всеукраїнського з’їзду «Розумники» м. Сатанів (Чорна Ю.Л.), семінару «Фінські уроки для українських реформаторів освіти» м. Тернопіль (Тарас О.О.). А вчителі – Цуп Л.Є. та Краснюкова Л.Д. пройшли навчання за програмою «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» (м. Тернопіль). Заступник директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня Боднарчук Г.В., вчителі майбутніх перших класів Вельган Г.Є., Чорна Ю.Л., Козачок Т.О. були учасниками майстер-класу Скворцової С.О. за темою «Нова українська школа: реалізація ідей у навчанні математики».

Робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є особливо актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства.

Крокуючи в ногу з часом ми проводимо уроки з програми Нової української школи. Тому, цікавими є спільні роботи учнів і вчителів – лепбуки.

Вчителем Цуп Л.Є. і її вихованцями, учнями 2-А класу, було проведено кольоровий тиждень.

Аналіз роботи методичного об'єднання свідчить про те, що ефективна організація роботи залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку; створення науково-методичної та матеріально-технічної підтримки інноваційних змін.

У 2017-2018 навчальному році колектив вчителів методичної комісії іноземних мов спрямував свою роботу на вивченні та імплементації оновлених навчальних програм з іноземної мови, а також дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з іноземної мови та методичної теми «Запровадження інноваційних технологій навчання на уроках іноземної мови з метою стимулювання креативності учнів». 

Однією з незабутніх подій, звичайно, стала участь в міжнародній програмі FLEX, що дає можливість вивчення англійської мови безпосередньо в мовному середовищі, навчання та проживання в Сполучених Штатах Америки впродовж  2017-2018 року. Переможець міжнародної програми FLEX 2016-2017 н.р. учень 11 класу Дмитерко Максим навчається у США. Для того, щоб навчання іноземних мов було ефективним і відповідало сучасним вимогам вчителі намагаються створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяють участі творчо-обдарованих дітей в конкурсах, олімпіадах, проектах.  У 2017-2018 н.р. учениця 9-А класу Шумелда Юлія та учениця 11 класу Германюк Людмила взяли участь у даній програмі.  Вони також брали участь у 2 турі

У жовтні – грудні учні 2-10-х класів брали участь у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови «Гринвіч», французької мови «Галлус», німецької мови «Орлятко»: - «Гринвіч» - 130 учасників, з них отримали Золоті сертифікати – 7 чол., Срібні сертифікати – 9 чол., Бронзові сертифікати – 5 чол. 77 учнів школи взяли участь у Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle»

 • 24 січня на базі ТСШ №3 за підтримки Міжнародного університету LCC , який розташований у м. Клайпеда, Литва, було проведено Конкурс ораторського мистецтва серед учнів 10-11 класів Тернополя. Метою заходу було підтримувати і поширювати використання англійської мови у середній і вищій освіті, мотивувати учнів прикладати більше зусиль до вивчення англійської мови, що визнана мовою міжнародного спілкування, а також може стати ключем до багатьох можливостей в майбутньому. Наш заклад гідно представила учениця 11-А класу Германюк Людмила. Темою Конкурсу ораторського мистецтва була «Утопія та дистопія». Учасниця могла вільно трактувати цю тему  і виступала з промовою англійською мовою. 

На знак подяки у підготовці Конкурсу Міжнародний університет LCC надав можливість нашій учениці безкоштовно скласти тест на визначення рівня знань з англійської мови TOEFL.

 

Учениця 11 класу Цокало Вікторія  пройшла IELTS тестування та отримали міжнародний сертифікат мовного іспиту рівня С1.

Традиційний тиждень англійської мови відбувся в березні 2018 року. Під час тижня учні школи готували та знайомилися з проектними роботами учнів на тему   «The Gloryof Britain. British Writers.», «Famous Places of London», «English Food» etc . На цьому тижні вчителі англійської мови проводили позакласні заходи та нестандартні уроки англійської мови: “Englishis Fun” ,“Sport Competition”, “Diginto Reading”, “Are You Foodie?” ,”I Study English”, “The ABC “, залучали учнів до інтерактивних форм  навчання. Учні здійснили віртуальні подорожі  “London”, “ Tate Gallery” etc.

Протягом навчального року всі вчителі кафедри систематично брали участь у семінарах спільно з Macmillan, Cambridge та Oxford University Press.

Мовний табір. В червні 2017 року вчителі англійської мови закладу організували мовні групи для учнів початкової школи. Під час занять учнів заохочувалися до вивчення англійської  мови в різних іграх Treasure Hunt, Hot Seat. Animal Alphabet; Alivepictures; Sport Jungles Name Three, Colours. Були проведені тематичні  заходи «День захисту тварин», «День країни, мова якої вивчається», «День природи».

Слід відмітити кращі заходи які були проведені на високому рівні.

Організовано та проведено:

- виставки художньої  та навчальної літератури з метою популяризації й активізації вивчення англійської мови;

- до дня Матері “Mom is the definition of  love” ( 7В клас вч. Ярощук І.Д )

- “Halloween” (6-A клас Пискливець Н.М.)

- конкурс знавців англійської мови “Who Knows English Better” (6A Пискливець Н.М.)

- до свята весни та квітів “The Spring party” ( 3Б клас Ягнюк Т.П)

- до дня Подяки “Thanksgiving Day” (7Б Ягнюк Т.П.)

- конкурс читців серед 9-10 класів (Маціборок О.В.)

- “Animal Quiz” (5A Горін Г.)

- “Music Room” (8 клас Пискливець Н.М.)

- виставу “The three King’s daughters” (7Б Перейма І.М.)

- свято Букваря для учнів 1 класів “ABC Party” (Ігнатушко І.В. Литвин І.В.)

- святкування дня французької мови в межах українського “Тижня Франкофонії” (Тулай Г.Т.)

Вчителі МК працюють над провадженням мультимедійної техніки на уроках іноземної мови. Вчителі використовують новітні технології при підготовці до уроків та при створенні тематичних презентацій.

З навчальною роботою учителів математики, інформатики та фізики тісно перепліталася позакласна робота з предмету та виховання учнів. У 2017- 2018 навчальному році методичне об’єднання учителів математики, інформатики та фізики продовжує працювати над науково-методичною проблемою: «Підвищення мотивації учнів при вивченні математики,  фізики та інформатики,  шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках та в позакласний час з використанням педагогічних технологій» та над науково-методичною проблемою школи: «Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».  Проблема над якою буде продовжувати працювати методичне об’єднання учителів міста Тернополя  у 2017 – 2018 н.р. «Диференційований підхід у розвитку творчого потенціалу та удосконалення професійної компетентності педагога в умовах введення нового Державного стандарту» .

На протязі навчального року було проведено 4 засідань методичного об’єднання.

Протягом навчального року здійснювалось відвідування уроків учителя інформатики Кіт Т. Т., яка атестується. 05.12.2017 р. у 5 класі  Кіт Т. Т. провела відкритий урок на тему «Основні об'єкти текстового документа. Дії над об'єктами. ПЗ для опрацювання текстів».

 Матеріали досвіду роботи Ільчук Л. М. надруковані в газеті «Математика» (ТОВ Видавничий дім «Перше вересня»): Конспект уроку «Розв’язування трикутників» №21, листопад 2017.

Учителі Ільчук Л. М. і Матимеш М. М. на уроках математики в 5-х класах використовують освітню платформу  Вчи.ком.юа (vchy.com.ua), інтерактивне навчання видавництва «Ранок».

Методичне об’єднання учителів української мови та літератури спрямовувало свою роботу на: прищеплення любові до рідної мови, до рідної землі; виховання поваги до традицій і історії свого народу; залучення школярів до скарбниці української мови та літератури, а через неї - до фундаментальних загальнолюдських цінностей

У 2017- 2018 навчальному році методичне об’єднання учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури продовжувало працювати над науково-методичною проблемою: «Інноваційні технології освіти і педагогічна майстерність учителя як складові формування особистості учня з метою підготовки його до життя в сучасних умовах» та над науково-методичною проблемою школи: «Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».  Проблема над якою продовжувало працювати методичне об’єднання учителів міста Тернополя  у 2017 – 2018н.р. «Інноваційні підходи як складова формування іміджу вчителя української мови і літератури» .

Протягом навчального року було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких розглядались питання компетентнісного підходу учителів до підготовки та проведення уроків.

07 листопада 2017 року заступником директора  з навчально-виховної роботи школи І ступеня Боднарчук Г. В. проведено майстер-клас « Я роблю це так» для учителів початкової школи .Галина Вікторівна з другокласниками показали відкритий урок з літературного читання ( тема уроку «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА «КОЛОБОК». ГЕРОЇ КАЗКИ. ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ

«Тарас Шевченко –митець, поет, прозаїк, пророк, лідер нації»

«Ніч перед Різдвом»

Козак О.Б .   ШЕВЧЕНКО-КВЕСТ" "Знавці творчості Т.Шевченка". Учні розділилися на 2 команди, пройшли 7 станцій ( " Прислів'я", "Зрозумій мене без слів", "Шевченко-художник","Скриня", "Музика", "Знайди слово", "Загублені рядки"),на яких продемонструва-ли знання творчості Т. Шевченка та кмітливість.

Луканюк М.С.

Відкритий урок з укр м. у 8 кл. Написання не з прикметниками

Виховний захід «Нехай святиться у борні здобута незалежність

На засіданнях велика увага приділялась застосуванню інноваційних технологій і їх ролі у підвищенні знань, умінь і навичок учнів, а також мотивації їх навчальної діяльності.

Семінар – практикум для учителів – словесників міста Тернополя «Інноваційні форми методичної роботи в школі» (жовтень 2017 р.)

Засідання проводились у вигляді семінару,  методичної сесії, круглого столу. На заняттях методичного об’єднання неодноразово розглядались питання   усунення труднощів у засвоєнні учнями програмового матеріалу, психолого – педагогічні  аспекти організації сучасного уроку, знайомилися з новинками наукової і методичної літератури з української мови і літератури, зарубіжної літератури.

Протягом навчального року здійснювалось взаємовідвідування уроків учителів

Вчителі підвищували свою фахову майстерність  самостійно та беручи участь у конференціях, семінарах як шкільних так і міських.

Проведено всі заплановані виховні заходи:

9 листопада – День української мови і писемності

21 лютого – Міжнародний день мови (оформлення стінгазет)

25 лютого – 147 років від дня народження Л. Українки (конкурс читців)

Березень – 204 роки з дня народження Т. Г. Шевченка (конкурс читців)

Результати роботи з обдарованими учнями:

№ з/п

Прізвище та ім'я учня

Клас

Назва конкурсу

Місце

Учитель

1.

Шуляр Владислав

8-А

Конкурс ім. П.Яцика

I (II етап)

Боднарчук Г. В.

2.

Лебідь Марія

7-Б

III (II етап)

Михайлів П. Я.

Луканюк М. С.

3.

Костишин Катерина

10

I (II етап)

Михайлів П. Я.

1.

Єдинак Владислав

6-А

VII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

II (II етап)

Пошпур М. М.

Козак О. Б.

2.

Костишин Катерина

10

I (II етап)

III (III етап)

Михайлів П. Я.

1.

Шумелда Юлія

9-А

Олімпіада з української мови і літератури

III (II етап)

 

2.

Костишин Катерина

10

III (II етап)

 

1.

Шумелда Юлія

9-А

Конкурс ім.І.Блажкевич

I

Козак О. Б.

 

Учителі Козак О.Б., Марціяш О.І.   провели відкриті уроки для курсантів  ТОКІППО та педагогів шкіл області з метою поширення власного педагогічного досвіду.

Учителі кафедри здійснюють національно-патріотичне виховання шляхом проведення різнопланових заходів ( 14 заходів).

Учителів природничих суспільнознавчих  наук  об'єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи та своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

 Учителі та учні нашої школи приймали участь у міських, обласних,  всеукраїнських та міжнародних природничих конкурсах.

Кульчицька Т.В. методична робота:

1. Проведено відкритий урок правознавства у 9-му класі для вчителів області на тему: «Соціальні норми в житті людей» (у формі практичного заняття).

2. Виступ на обласному тренінгу: «Використання ІКТ на уроках історії та правознавства».

3. Виступ на міському семінарі: «Створення освітніх веб-ресурсів вчителями історії та правознавства» на тему:»Персональний блог вчителя як засіб для дистанційної роботи з учнями».

4. Проведення майстер-класів для учасників курсів підвищення кваліфікації ТОКІППО (5 раз), (обмін досвідом).

5. Участь у міському семінарі на тему: «Викладання історії та правознавства через ноосферну парадигму освіти».

Чорна Г.І.

 • Відкритий урок у 10 кл. (25.01.17 ) «Проголошення УНР- IV Універсал  22 січня 1918 року ».
 • Закінчила курси підвищення кваліфікації. Виконала випускну роботу  на тему «Використання сучасних освітніх технологій в навчальному  та виховному процесі».

За підсумками ЗНО – 2017 з історії України, випускники 11 класу ТСШ №7 отримали  І місце у рейтингу по м. Тернопіль.

Кузь В.М.

 • Участь у конкурсах: міський  етап конкурсу серед педагогічних працівників навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національно-патріотичної тематики «Слава України» - автор кращої роботи.
 • Конкурс «Класний керівник», що проводиться міською радою та газетою «20 хвилин».
 • Виступи на семінарах: «Зміни клімату Землі» , «Патріотичне  виховання у роботі класного керівника та вчителя предметника».

Переяславська С.С.

 • Участь у підготовці до турніру юних хіміків у м. Тернополі.
 • Участь у міських семінарах «Застосування кейс – методів на уроках хімії». «Інтегрований  підхід до вивчення хімії за новою програмою».
 • Виступ на міському семінарі «Використання хмарних технологій на уроках хімії».
 • Участь у апробації підручників з хімії для 10 класу за новою програмою.

Бенч О.В.

 • Проведення відкритого уроку з біології  у 7 класі  для слухачів ТОКІППО «Птахи: особливості будови, способу життя».
 • Проведення  шкільного етапу Всеукраїнського природознавчого конкурсу «Геліантус».
 • Участь у семінарах вчителів біології та основ здоров’я.

Учителі кафедри природничих наук провели відкриті уроки для курсантів  ТОКІППО та педагогів шкіл міста та області  з метою поширення власного педагогічного досвіду.

Роботу МО учителів фізичної культури було спрямовано на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалення фізичної  культуру кожного учня, використання його потенційних творчих можливостей та інноваційної діяльності педагогів. Так в рамках Всеукраїнського олімпійського тижня був проведений  олімпійський урок та різноманітні змагання з різних видів спорту (звіт у розділі «виховна робота»).

2017 - опубліковано конспект видкритого уроку з футболу 6 клас, у журналі   «Фізичне виховання у школах України», видавництво «Основа» м. Харків, квітень 2017 р. ( Вінніков В.В. );

2017 - Учасник Всеукраїнського конкурсу кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок фізичної культури з елементами футболу ( I місце в міському турі Всеукраїнського конкурсу та учасник в обласному турі Всеукраїнського конкурсу ,,Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу ,,

Методичні розробки з теми: « Особливості формування компетенції учнів при навчанні фізичних вправ на уроках фізичного виховання та спортивних секціях »

12.04.2017 р. - Інноваційний урок фіз. культури з елементами футболу;

19.04.2017 р. - Інноваційний урок фіз. культури з елементами велоуроку; ( Вінніков В.В. ): 

17.05.2017 р. - Всеукраїнський, національно-патріотичний Проект Федерації

функціонального багатоборства України, «WOD TEST teen’s» ( Вінніков В.В. );

2017 - Лауреат конкурсу: «Бути здоровим - жити здорово», видавнича група «Шкільний світ», газета «Здоров’я та фізична культура», www.osvitaua.com

( Вінніков В.В. );

23.10.2017 - Відкритий урок з л. атлетики 4 А кл. ( Румак А.Ю. )

14.11.2017 - Відкритий урок з л. атлетики 6 Б кл. ( Русанюк В.М. )

11.12.2017 - Учасники міського туру Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2018» у номінації «Фізична культура» (Вінніков В.В. - 4 місце; Румак А.Ю. - 5 місце;)

2018 - Учасник Всеукраїнського проекту Junior Z - «Спортивний рух Олександра Педана»

Основними  напрямками роботи  кафедри трудового навчання були :

 збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури.

Вчителі кафедри намагаються передати свої знання та вміння, навички  учням для досягнення ними своїх висот у сучасному дорослому житті.

Свої знання вчителі постійно поширюють на предметних сайтах та журналах.

Робота кафедри велась у вигляді бесід, виступів,майстер-класів, обговорень навчальних посібників тощо.

Учні 9-11 класів брали участь в олімпіаді:

Микитишин Ярослав - 3місце,

Липа Ольга -1місце, Жовтонога Анастасія – 2 місце у міському етапі олімпіади

Липа Ольга – 1 місце , Жовтонога А.- 2 місце у обласній олімпіаді

Липа Ольга стала учасником 4 етапу предметної олімпіади.

Іващук В.В. у рамках атестації дала відкритий урок

на тему « Виготовлення заколки».

Також кафедра постійно дає відкриті уроки вчителям- слухачам ТОКІППО, проводить майстер-класи.

Участь у виставках:

Кафедра брала участь у виставках « Замість ялинки- новорічний букет», « Народна іграшка - руками дитини», «Яйце-райце», де учні отримали відповідні грамоти.

      У навчальному закладі функціонує школа професійної майстерності (кер. Губар Т.В.). Результатом її діяльності став хіт-парад відкритих уроків та виховних заходів «Перлини досвіду».

    Слід зазначити, що переважна більшість уроків, відповідали вимогам сучасного уроку та були проведені на високому науково-методичному рівні. На своїх уроках учителі використовували інноваційні педтехнології: методику розвитку критичного мислення, інформаційні комп’ютерні технології та інтерактивні методи навчання. 

Особлива увага під час організації методичної роботи приділяється роботі з молодими вчителями. Для цього використовуються такі форми роботи:

 1. парне співробітництво (досвідчений учитель – молодий учитель);
 2. стажування і звіт на засіданні методичного об’єднання.

Крім того проводяться індивідуальні консультації за фахом, які проводять директор школи, заступники, голови МО, наставники.

Забезпечується постійна методична допомога вчителям, які працюють у 5-х класах у зв’язку з упровадженням нового Державного стандарту та адаптацією учнів до навчання у середній школі.

Традиційним стало проведення педконсиліумів (керівники Губар Т.В., Боднарчук Г.В.) між класоводами 4-х класів та вчителями предметниками, класними керівниками, що працюють в 5-х класах, класоводами 1-х класів для забезпечення дидактичного принципу наступності  та перспективності навчання і виховання учнів при переході зі школи І ступеня до школи ІІ ступеня.

Педконсиліум проводився у формі презентації з подальшим обговоренням даної проблеми.

Завдяки посиленню роботи учителів – предметників  з обдарованими дітьми, за останні роки поступово зростає результативність виступу шкільних команд на другому етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

За перемогу у  ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад необхідно відзначити наступних учнів:

  Вирішальною ланкою системи методичної роботи в нашій школі є самоосвітня праця педагогів. Кожен учитель школи вільно обирає матеріал, прийоми і засоби роботи над собою. Адміністрація школи створює максимально сприятливі умови для самоосвітньої роботи вчителів

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі систематично стимулює педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційного рівня.   

Атестація здійснювалась на основі:

 • комплексної оцінки рівня педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань, тестування;
 • відвідування уроків, позакласних заходів;
 • здійснення аналізу освітнього процесу в загальноосвітньому закладі з урахуванням думки батьків та анкетування учнів.

Слід зазначити, що в школі працює творча група з проблеми „ Інтерактивний підхід до атестації педагогічних працівників” ( кер. Губар Т.В.). Творчі звіти вчителів, що атестувались та звіт атестаційної комісії про атестацію педагогічних кадрів відбулись у формі презентації з використанням мультимедійних технологій.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

З метою ознайомлення з науково-методичними досягненнями, поширенням перспективного педагогічного досвіду та впровадженням в практику роботи удосконалених існуючих та нових технологій навчання, активізації роботи з популяризації педагогічних здобутків  у жовтні 2017-2018 н.р. в школі було проведено конкурс «Вчитель року».

В ньому брали участь 12 учителів школи.     

Вінніков В.В., Румак А.Ю., Стасишин О.З.  стали учасниками міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у номінаціях «Фізична культура» та «Німецька мова».

Організація інноваційної діяльності

У школі створена система роботи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Впроваджуються   технології: особистісно-орієнтованого навчання, розвивального навчання, проектні технології, інформаційно-комунікаційні. Перед впровадженням цих технологій проводяться  психолого-педагогічні семінари, тренінги з вчителями, відбувається обмін досвідом під час взаємовідвідування уроків. Узагальнюється матеріал, надаються методичні рекомендації на загальношкільних методичних нарадах та семінарах.

 Упровадження освітніх інновацій здебільшого  здійснюється на рівні навчального закладу та на міському рівні.

Одним із завдань, які ставлять перед собою педагоги нашої школи, є активізація роботи вчителя щодо публікацій власних напрацювань у Всеукраїнських фахових виданнях, висвітлення досвіду роботи на власних сайтах чи блогах.

Учитель зарубіжної літератури Міляновська Н. Р. видала низку підручників і посібників із зарубіжної літератури для 5-8 класів. Усі вони мають гриф Міністерства освіти і науки України.

14  вчителів школи  мають власні методичні розробки,  10 педагогів активно ведуть власні блоги, на сторінках яких діляться інформацією, методичними напрацюваннями з учнями, батьками, колегами.

Майстер-клас по створенню та веденню блогу "Блог як інструмент у роботі класного керівника" для вчителів Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов провела Кравчук Тетяна Петрівна (заступник директора з виховної роботи, вчитель інформатики

 

Школа є одним з опорних навчальних закладів з реалізації експериментальних програм та проектів, перспективних напрямків освітньої діяльності:

 • стимулювальний моніторинг управлінсько-педагогічної діяльності

Крім того, педколектив школи продовжив роботу над проектами: ”Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчально-виховного процесу ”, ”Благоустрій школи ”, ”Як ми навчаємось” ,”Українцями ми родилися, українцями виросли ми ”, ”Ми – клас!”.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи, анкетування учителів, учнів, батьківської громадськості, результати атестації педагогів дають підстави вважати, що основні завдання загальношкільної науково-методичної проблеми на 2017-2018 н.р. педагогічним колективом реалізовані.